Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/253 Skomværkvartalet Gravearbeid Storgata HAUK AS 02.01.2017 15.07.2018
17/26 Fv32 Stengning av Engveien Gravearbeid ENGVEGEN HAB CONSTRUCTION AS 06.02.2017 01.06.2018
17/43 Dr. Munks gate stenges ifm. bygging av ny Fv 32. Gravearbeid Grenlandsgata Hovenggata HAB CONSTRUCTION AS 08.03.2017 01.06.2018
17/71 Kammerherreløkka Gravearbeid KAMMERHERRELØKKA ECKHOLDT AS 18.04.2017 02.11.2018
17/161 Vestavegen 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 og 66 Gravearbeid Vestavegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 01.08.2017 03.08.2018
17/184 Grensegata 22 Gravearbeid GRENSEGATA LARSEN MASKINTJENESTER AS 04.09.2017 03.03.2018
17/195 Franklintorget, Down Town Gravearbeid Kulltangvegen ROLFS GRAVING OG PLANERING 11.09.2017 31.03.2018
17/200 Heistad brygg Gravearbeid Fjordgløttvegen ECKHOLDT AS 07.09.2017 01.02.2018
17/202 Stenging av veg for arbeider i Borgåsen Arbeidstillatelse BORGEÅSEN TERRASSE ECKHOLDT AS 14.09.2017 01.04.2018
17/205 Sundjordegata VA-sanering Gravearbeid KULLTANGVEGEN VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 19.09.2017 15.03.2018
17/233 Søndre Maiensveg 41 Gravearbeid Søndre Maiensveg PORSGRUNN KOMMUNE 03.10.2017 16.05.2018
17/241 ny stikkledning Stasjonsvegen 5 Gravearbeid Stasjonsvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 17.10.2017 18.05.2018
17/249 Tårnfjellvegen VA-anlegg Gravearbeid Tårnfjellvegen BJØRN & ØYVIND TVETER AS 18.10.2017 29.06.2018
17/253 Gråbjørnvegen 13 Gravearbeid Gråbjørnvegen PORSGRUNN KOMMUNE 23.10.2017 22.01.2018
17/258 Grensegata 20a Gravearbeid Grensegata PORSGRUNN KOMMUNE 03.11.2017 31.01.2018
17/272 Fv32 Gimlevegen - Augestadvegen, Styrt boring under Lilleelva Gravearbeid Kjølnesgata Leirkupgata HAB CONSTRUCTION AS 15.11.2017 28.02.2018
17/277 Bratsberg Brygge Øya, bro fundament Gravearbeid Friisebrygga HAUK AS 21.11.2017 30.06.2018
17/278 Vestsiden Barnehage tilbygg Gravearbeid Grønstensgate JOHN KLEVELAND AS 20.11.2017 20.02.2018
17/279 Rådhusparken Gravearbeid Jernbanegata ANLEGGSGARTNER VESTERDAL AS 22.11.2017 22.02.2018
17/282 Graving Breviksbanen Gravearbeid bryggevegen fjordgløttvegen NORSK JERNBANEDRIFT AS 23.11.2017 31.01.2018
17/288 Bymuseet Porsgrunn Gravearbeid Kulltangvegen ANLEGGSGARTNER NORDENGEN AS 04.12.2017 16.02.2018
17/289 Ny støttemur Bergvegen 2 Gravearbeid Bergvegen ECKHOLDT AS 27.11.2017 02.03.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as