Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/258 Grensegata 20a Gravearbeid Grensegata PORSGRUNN KOMMUNE 03.11.2017 31.01.2018
17/265 2142 - Vipevegen - Rundkjøring Gravearbeid Vipevegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 08.11.2017 29.12.2017
17/268 2097 - Vestavegen 50 - 66 - Kabeltrasé Gravearbeid Vestavegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 06.11.2017 29.12.2017
17/272 Fv32 Gimlevegen - Augestadvegen, Styrt boring under Lilleelva Gravearbeid Leirkupgata Kjølnesgata HAB CONSTRUCTION AS 15.11.2017 15.12.2017
17/277 Bratsberg Brygge Øya, bro fundament Gravearbeid Friisebrygga HAUK AS 21.11.2017 30.06.2018
17/278 Vestsiden Barnehage tilbygg Gravearbeid Grønstensgate JOHN KLEVELAND AS 20.11.2017 20.02.2018
17/279 Rådhusparken Gravearbeid Jernbanegata ANLEGGSGARTNER VESTERDAL AS 22.11.2017 22.02.2018
17/282 Graving Breviksbanen Gravearbeid bryggevegen fjordgløttvegen NORSK JERNBANEDRIFT AS 23.11.2017 31.01.2018
17/285 Torskebergvegen 6 - Serit Skagerak AS Gravearbeid Torskebergvegen TOM HVAAL AS 01.12.2017 22.12.2017
17/286 Vannlekk Jonas Wesselsgt 36 Gravearbeid Jonas Wessels gate MUSTVEDT AS 27.11.2017 15.12.2017
17/288 Bymuseet Porsgrunn Gravearbeid Kulltangvegen ANLEGGSGARTNER NORDENGEN AS 04.12.2017 16.02.2018
17/289 Ny støttemur Bergvegen 2 Gravearbeid Bergvegen ECKHOLDT AS 27.11.2017 02.03.2018
17/292 Arbeid på Østre Porsgrunn Kirke Gravearbeid Kirkebakken ECKHOLDT AS 27.11.2017 29.03.2019
17/297 Gravearbeid Borgeåsvegen 10.Utskiftning av stikkledning til bolig Gravearbeid Borgeåsvegen 10 GREGERSEN MASKINDRIFT 14.12.2017 12.01.2018
17/299 fjernvarme Gravearbeid Kulltangvegen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 05.12.2017 28.02.2018
17/301 Brånanvegen 40 Gravearbeid Brånanvegen GRENLAND GRAVESERVICE AS 07.12.2017 05.01.2018
17/303 Utb. Synkehull Traaholtveien Gravearbeid Traaholtvegen ARNE OLAV LUND AS 11.12.2017 01.01.2018
17/305 1085 Jupiter ring brl Gravearbeid Jupiter ring ANLEGGSGARTNER VESTERDAL AS 12.12.2017 01.01.2018
17/306 Sprengningsarbeid Gravearbeid bjørnlivegen VALHOVD AS 12.12.2017 15.01.2018
17/308 Vannlekkasje Gravearbeid Flåtten terrasse PORSGRUNN KOMMUNE 14.12.2017 29.12.2017
< 1 2
©2017 Geomatikk as