Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15846
Registrert 28.09.2018
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 03.06.2019
Slutt 30.04.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Tore Andersen
Kontakt telefon 97522427
Arbeidets art Rehabilitering av vannledning og etablere avløpsanlegg. Utførelse vil antatt å bli med bruk av konvensjonelle grøfter i kombinasjon med eventuellt no-dig metoder.