Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17193
Registrert 23.04.2019
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 20.01.2020
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stine Mari Kaste Naas
Kontakt telefon 46760021
Arbeidets art Rehabilitering av VA-anlegg langs Snorresgate og Villavegen hovedsaklig ved graving. Det vurderes No-dig metoder på deler av strekket.