Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19694
Registrert 12.12.2019
Firma Skagerak Nett
Start 06.01.2020
Slutt 09.03.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magne Hem
Kontakt telefon 97597717
Arbeidets art gravearbeider i forbindelse med nye kabler til nytt byggefelt