Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20506
Registrert 27.02.2020
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 01.04.2020
Slutt 30.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sadq Saddik Shukri
Kontakt telefon 91773994
Arbeidets art Kommunal vann ledning ved Movegen er omlagt midlertidig pga. ny jernbane fra Larvik til Skien. Porsgrunn kommune ferdige med plan for å legge kommunal vannledning fra eksisterende vannkum ved Turbuservice i Movegen og videre under fv3260 - fg 3260. Vann ledningen legges videre langs private veg i GBN. 1/1 og tilkobles med eksisterende kommunal vannledning. Totallengde er ca. 172m vannledning Ø315mm PE100 SDR11 Det skal legges ca. 23m Vann ledning Ø315 mm PE 100 SDR11 i Ø406mm varerør under fv 3260 og fg 3260 i Movegen resten utføres med tradisjonell gravearbeid. Porsgrunn kommune/ Kommunalteknikk i egen-regi gjennomføre prosjektet med innleid Sør Norsk boring for horisontalboring under fv 3260. Asfalt entreprenør er Veidekke.