Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20832
Registrert 25.03.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 26.03.2020
Slutt 25.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gunnar Lande
Kontakt telefon 48018497
Arbeidets art Graving i kommunale veger ved Asalund boligfelt Trase legges i eksisterende rørtrase som allerede finnes ihht vegeier. Gater med sperrefrist er det planlagt boring ved alle kryssigner.