Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20837
Registrert 25.03.2020
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 10.08.2020
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stine Mari Kaste Naas
Kontakt telefon 46760021
Arbeidets art -160 m graving i Kjøyavegen for å rehabilitere VL -Sjøledning fra Kjøyavegen 10 til Markavegen 14 - Bortrase fra Markavegen og opp til Lønnebakke industriområde