Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21085
Registrert 21.04.2020
Firma Porsgrunn kommune Bydrift
Start 04.05.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Roger Aanesen
Kontakt telefon 48283571
Arbeidets art Asfaltering av gater i Porsgrunn