Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21343
Registrert 07.05.2020
Firma SKAGERAK NETT AS
Start 21.05.2020
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Roger Krokås Andresen
Kontakt telefon 45617439
Arbeidets art Det skal skiftes ut to stk HSP-kabler fra Myrene trafostasjon under Østre Bjørntvedtveg og opp til skjøtepunkt ved Bjørnlivegen 34