Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21736
Registrert 09.06.2020
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 01.02.2021
Slutt 30.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lene Sparre Thunes
Kontakt telefon 97691161
Arbeidets art Rehabilitering av det kommunale vann- og avløpsnettet