Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22349
Registrert 20.08.2020
Firma Porsgrunn kommune Bydrift
Start 07.09.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Roger Aanesen
Kontakt telefon 48283571
Arbeidets art Porsgrunn kommune bydrift avd veg skal bygge nytt fortau fra Heistad skole og delvis opp Brattås vegen. Jobben skal hovedsaklig bestå av setting av ny kantstein og oppfylling av gs, hovedveg vil bli innsnevret, det er mulig vi skal skifte ut og sette noen nye sluk langs den nye gs.