Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22964
Registrert 19.10.2020
Firma Telia (TDC)
Start 02.11.2020
Slutt 04.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Dan Bjartheim
Kontakt telefon 48148303
Arbeidets art Det ligger et 110mm rør i grøntareal på utsiden av trafoen. Graving fra dette røret bak trafoen og opp til kirkestuen. Se ny kartskisse