Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23434
Registrert 11.11.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 01.12.2020
Slutt 28.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kjell Arne Kise
Kontakt telefon 47640779
Arbeidets art Vi er nå i startfasen på nytt fiber nett for Telenor i Markavegen og Oklungen. I den forbindelse ønsker vi å søke kommunen om å etablere fellesføringer på en del kommunale gatelys stolper. Denne søknaden gjelder 25 stolper i Oklungen. Det finnes også en søknad for 12 stolper i Langangen.