Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23465
Registrert 16.11.2020
Firma SKAGERAK NETT AS
Start 24.11.2020
Slutt 22.01.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anders Berger
Kontakt telefon 35902236
Arbeidets art Flytte høyspentkabler ned til veigrunn slik at utbygger kan benytte eiendommen sin.