Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24636
Registrert 17.03.2021
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 19.04.2021
Slutt 03.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Martens
Kontakt telefon 45488090
Arbeidets art Nytt boligfelt Lunde på Heistad. 96 enhet fordelt på eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Nettstasjon, lavspentskap, Høyspent og lavspent trase.