Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25250
Registrert 15.06.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 01.07.2021
Slutt 24.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Byberg
Kontakt telefon 91889177
Arbeidets art Det søkes om tillatelse til trenching i kommunens gater. Fra hvor trench stanser, ønskes det å sette opp skap med 50cm bredde. Skapene bør plasseres utenfor sonen hvor brøyting, grøfterensk og klipping foregår slik at en slipper skader på skap og maskiner. Fra skapene og stolpene der trench avsluttes ønskes det tillatelse til videre graving ut i terreng.