Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26324
Registrert 19.08.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 23.08.2021
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Byberg
Kontakt telefon 91889177
Arbeidets art Tillatelse til å benytte kommunens stolper langt FV Bergsbygdaveien. Ifm søknad til Lede, har de gitt beskjed at stolpene ikke tilhører dem. Det finnes heller ikke belysningspunkt som tilhører fylket. Fylket har bedt om å høre med kommune.