Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26716
Registrert 23.09.2021
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 08.11.2021
Slutt 28.01.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anders Berger
Kontakt telefon 35902236
Arbeidets art Det skal legges to høyspentkabler som skal gå til ny nettstasjon som skal forsyne nytt boligfelt.