Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27720
Registrert 21.01.2022
Firma Porsgrunn kommune Plan
Start 15.04.2022
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ingvild Rydland
Kontakt telefon 47244772
Arbeidets art Separere Spillvann og overvann pga fremmedvannsproblematikk.