Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28749
Registrert 06.05.2022
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 16.05.2022
Slutt 27.06.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Martens
Kontakt telefon 45488090
Arbeidets art I forbindelse med nye leiligheter ved Frednes brygge. Det skal legges 4 stk lavspentkabler som strøm forbindelse mellom nettstasjon og Frednesbrygge.