Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28864
Registrert 18.05.2022
Firma Viken Fiber AS
Start 25.05.2022
Slutt 24.06.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Andre Lunde
Kontakt telefon 90771155
Arbeidets art Forlenge fibertrase opp til kunder