Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/287
Entreprenør Y-A CONSULTING AS
Start 17.08.2020
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Siriusvegen 78 -91
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 12.08.2020
Tittel rensking av tomt nær vei med midlertidig anleggsvei
Byggherre
Organisasjon: Y-A CONSULTING AS (orgnr.: 923801375)
Kontaktperson: Johnny Fåberg (tlf.: 40098266)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Johnny Fåberg (tlf.: 46677720)