Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/290
Entreprenør SVARTANGEN MASKIN AS
Start 17.08.2020
Slutt 27.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørnlivegen 39 -39
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.08.2020
Tittel 204 Myrene Stasjon
Byggherre
Organisasjon: SKAGERAK NETT AS (orgnr.: 979422679)
Kontaktperson: Roger Krokås Andresen (tlf.: 45617439)
Stedsansvarlig
Per Kristian (tlf.: 91918095)
Ansvarshavende
Svein Emil Svartangen (tlf.: 90689486)