Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/485
Entreprenør MARTHINSEN & DUVHOLT AS
Start 02.11.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myrvanggata 3 -8
Myragata 2B -9
Herøyavegen 55 -100
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.10.2020
Tittel Rv36 Skrapeklev - Klevstrand
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: Jon Bøe (tlf.: 40834596)
Stedsansvarlig
Alexander Hansen (tlf.: 91642765)
Ansvarshavende
Anders Kristian Asdal (tlf.: 95063401)