Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/86
Entreprenør ECKHOLDT AS
Start 15.03.2021
Slutt 17.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Damfaret 2 -86
Gnr/Bnr: 61/226
Hvalenkroken 3 -31
Tømmervegen 19 -37
Gnr/Bnr: 60/126
Kotøyvegen 24 -47
Gnr/Bnr: 61/227
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.03.2021
Tittel Premo Hvalen
Byggherre
Organisasjon: PORSGRUNN KOMMUNE (orgnr.: 939991034)
Kontaktperson: Lene Sparre Thunes (tlf.: 97691161)
Stedsansvarlig
Jørn Madsen (tlf.: 94833073)
Ansvarshavende
Tor Martin Lindland (tlf.: 99165906)