Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17193 Rehabilitering VA-anlegg Snorresgate og Villavegen Porsgrunn kommune Plan Stine Mari Kaste Naas 46760021 20.01.2020 31.12.2020
18570 Sverresgate/Hovenggata Porsgrunn kommune Plan Ingvild Rydland 47244772 01.01.2020 31.12.2021
20431 Crøgerlia og Jønholtsvingen Flomveg Porsgrunn kommune Plan Henning Jarl Haukedal 92402966 01.09.2020 31.12.2021
20837 VA til Lønnebakke industriområde Porsgrunn kommune Plan Stine Mari Kaste Naas 46760021 10.08.2020 31.12.2020
21085 Asfaltplan 2020 Porsgrunn kommune Bydrift Bjørn Roger Aanesen 48283571 04.05.2020 30.11.2020
22266 Fibergraving - Torggata 13 og 47 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 01.09.2020 28.11.2020
22267 Fibergraving - Tamburvegen 7 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 01.09.2020 28.11.2020
22268 Fibergraving - Skifervegen 40 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 01.09.2020 28.11.2020
22270 Fibergraving - Steinringen 42 og 44 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 01.09.2020 28.11.2020
22349 Ny gs veg Heistad skole Porsgrunn kommune Bydrift Bjørn Roger Aanesen 48283571 07.09.2020 30.11.2020
22414 Fibergraving - Gjerpensgata 16 og 2 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 21.09.2020 30.11.2020
22415 Fibergraving - Parkvegen 8 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 07.09.2020 30.11.2020
22416 Fibergraving - Rødsåsen Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 14.09.2020 30.11.2020
22418 Fibergraving - Flåttenlia 13 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 14.09.2020 30.11.2020
22732 Fibergraving - Hjalmar Johansens Veg 6 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 28.09.2020 30.11.2020
22733 Fibergraving - Skrukkerødvegen 27 Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 12.10.2020 30.11.2020
22738 Fibergraving - Fridtjof Nansens Gate Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 05.10.2020 30.11.2020
22949 RV36 Skrapeklev - Klevstrand MARTHINSEN & DUVHOLT AS Anders Kristian Asdal 95063401 17.11.2020 01.10.2021
22964 Fiberrør Østsiden Kirke Telia (TDC) Dan Bjartheim 48148303 02.11.2020 04.12.2020
22976 Fibergraving - Skottet og Farmannvegen Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 11.11.2020 30.11.2020
22977 Fibergraving - Skogvegen Viken Fiber AS Nils Harald Frydenberg 92469631 27.10.2020 30.11.2020