Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
24089 Enger næringsområde, VA Porsgrunn kommune Plan Ingvild Rydland 47244772 03.01.2022 31.12.2022
24273 Jønholtdalen VA Porsgrunn kommune Plan Henning Jarl Haukedal 92402966 08.03.2022 31.05.2023
26830 Premo Heistad Porsgrunn kommune Plan Lene Sparre Thunes 97691161 15.11.2021 30.06.2022
27283 301363 Villavegen 8 LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS) Roger Krokås Andresen 45617439 01.12.2021 30.06.2022
27720 Løavegen Porsgrunn kommune Plan Ingvild Rydland 47244772 15.04.2022 31.12.2022
27742 Rolighetsvegen, rehabilitering av vannledning Porsgrunn kommune Plan Henning Jarl Haukedal 92402966 04.04.2022 30.09.2022
28195 Reasfaltering Nedre Søliveg Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 08.07.2022
28196 Reasfaltering Drangedalsvegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 08.07.2022
28266 Reasfaltering Stangsgate/Sverdrupsgate/Bjøtnådvegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 08.07.2022
28267 Reasfaltering Bokfinkvegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28268 Reasfaltering Flåtten Terrasse Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28269 Reasfaltering Hovetbakken Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28270 Reasfaltering Hesteskoen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28271 Reasfaltering Døvokmoen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28272 Reasfaltering Løkkebergvegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28295 Reasfaltering Myragata Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28296 Reasfaltering Lyngvegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28297 Reasfaltering Øvre Frednes Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28301 Reasfaltering Gjøavegen Porsgrunn kommune Bydrift Karine Fjellstad 99503940 02.05.2022 10.10.2022
28404 Fredbovegen 58 Sundet Transport & Graving AS Glenn-Åge Sundet Kalleberg 97664455 19.04.2022 01.07.2022
28749 Tollbugata 35 LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS) Kai Martens 45488090 16.05.2022 27.06.2022
28863 21672 Hagmannsgate 4, Porsgrunn Viken Fiber AS Andre Lunde 90771155 13.06.2022 01.07.2022