Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/78 Flow-måling i avløpsledninger, Herøya Arbeidstillatelse Torggata RAMBØLL NORGE AS 25.03.2019 17.12.2020
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse Kirkebakken, Lagmannsgata, Wintergate, Kirkebakken, Sverresgate, Hovenggata, Jønholtsvingen, Crøgerlia, Helleberggata, Gamlevegen, Sommervegen PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/432 Tveter AS, Graving i Øvre Frednesveg i vegkryss til kum på fortau - HB Gravearbeid Øvre Frednesveg BJØRN & ØYVIND TVETER AS 16.01.2020 21.05.2021
20/20 Drift og vedlikeholdsoppgaver for grøntavdeling i Porsgrunn Arbeidstillatelse alle gater og veier i Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 24.01.2020 24.01.2022
20/34 Sverrresgate Gravearbeid Sommervegen, Gamlevegen, Lagmannsgata, Winthersgate, crøgerlia, helleberggata, Sverresgate, Kirkebakken BJØRN & ØYVIND TVETER AS 03.02.2020 18.12.2020
20/62 Driftsoppgaver vegdrift Arbeidstillatelse alle veger og gater PORSGRUNN KOMMUNE 18.02.2020 18.02.2022
20/74 877 Snorresgate Gravearbeid Villavegen, Snorresgate, Gunnigata KAARE MORTENSEN AS 20.01.2020 31.12.2020
20/77 Generell skiltplan Porsgrunn Kommune Arbeidstillatelse Drangedalsvegen OLIMB RØRFORNYING AS 27.02.2020 27.02.2022
20/84 Generell skiltplan for vedlikehold av VA nett.dvs Inspeksjon, registering og vannlekkasjer Arbeidstillatelse porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 04.03.2020 03.01.2022
20/100 Raskenlundveien 37 Arbeidstillatelse Raskenlundvegen LARSEN MASKINTJENESTER AS 20.03.2020 28.11.2020
20/130 Osebro Del 2 Gravearbeid storgata BJØRN & ØYVIND TVETER AS 03.08.2020 18.12.2020
20/142 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse alle gater i Porsgrunn VEIDEKKE INDUSTRI AS 22.04.2020 31.12.2021
20/190 Arbeidsvarsling, trefelling, generell Arbeidstillatelse haraldsgate TREFELLER'N AS 28.05.2020 18.05.2022
20/192 Generelle skiltplaner kort varighet Arbeidstillatelse Alle kommunale veger SKAGERAK NETT AS 01.06.2020 01.06.2022
20/211 Muleåsen boligfelt Gravearbeid Mule MORGEDAL ENTREPRENØR AS 15.06.2020 27.11.2020
20/230 Sak nr 20/15 Storgata Gravearbeid Storgata JOHN KLEVELAND AS 23.06.2020 11.12.2020
20/255 takomlegging Arbeidstillatelse Skolegata VIKA ENTREPRENØR AS 03.08.2020 27.11.2020
20/258 Floodemyrvegen VA Gravearbeid Floodmyrvegen PORSGRUNN KOMMUNE 27.07.2020 18.12.2020
20/279 moldhaugveien Gravearbeid Linaaesgate OLE JONNY MADSEN MASKINENTREPRENØR AS 10.08.2020 30.11.2020
20/284 PK - Aallsgate/Sykehusvegen - Skiltfundamenter Gravearbeid Aallsgate STEEN-HANSEN MASKIN AS 12.08.2020 27.11.2020
20/286 Elveparken brygge Bygg 7-8 Gravearbeid Plassen JOHN KLEVELAND AS 21.09.2020 17.06.2022
20/287 rensking av tomt nær vei med midlertidig anleggsvei Arbeidstillatelse Siriusvegen Y-A CONSULTING AS 17.08.2020 30.11.2020
20/290 204 Myrene Stasjon Gravearbeid Bjørnlivegen SVARTANGEN MASKIN AS 17.08.2020 27.11.2020
20/296 Kirkebakken 1 - Stillas Arbeidstillatelse Kirkebakken STEEN-HANSEN MASKIN AS 14.08.2020 18.12.2020
Viser 1 - 25 av 104 1 2 3 .. 5 >