Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/63 Folkvanggata riggplass Arbeidstillatelse Fogtegata KAARE MORTENSEN AS 11.03.2019 31.08.2020
19/78 Flow-måling i avløpsledninger, Herøya Arbeidstillatelse Torggata RAMBØLL NORGE AS 25.03.2019 18.09.2020
19/218 Rønningvegen - Gjøavegen avrop 05/19 Gravearbeid Gjøavegen, Rønningvegen, Øyekastvegen BJØRN & ØYVIND TVETER AS 25.03.2019 31.08.2020
19/238 Sam Eydesgate 9 Arbeidstillatelse Sam Eydes gate ELSETH MASKIN AS 16.07.2019 30.09.2020
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse Kirkebakken, Crøgerlia, Helleberggata, Sommervegen, Gamlevegen, Wintergate, Lagmannsgata, Kirkebakken, Sverresgate, Hovenggata, Jønholtsvingen PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/432 Tveter AS, Graving i Øvre Frednesveg i vegkryss til kum på fortau - HB Gravearbeid Øvre Frednesveg BJØRN & ØYVIND TVETER AS 16.01.2020 21.05.2021
20/15 Storgata 174 Gravearbeid Storgata JOHN KLEVELAND AS 27.01.2020 02.10.2020
20/20 Drift og vedlikeholdsoppgaver for grøntavdeling i Porsgrunn Arbeidstillatelse alle gater og veier i Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 24.01.2020 24.01.2022
20/34 Sverrresgate Gravearbeid Kirkebakken, Sommervegen, Gamlevegen, Lagmannsgata, Winthersgate, crøgerlia, helleberggata, Sverresgate BJØRN & ØYVIND TVETER AS 03.02.2020 18.12.2020
20/60 Premo Nystrandvegen Gravearbeid Vetle Mules veg ECKHOLDT AS 24.02.2020 14.09.2020
20/62 Driftsoppgaver vegdrift Arbeidstillatelse alle veger og gater PORSGRUNN KOMMUNE 18.02.2020 18.02.2022
20/74 877 Snorresgate Gravearbeid Villavegen, Snorresgate, Gunnigata KAARE MORTENSEN AS 20.01.2020 31.12.2020
20/84 Generell skiltplan for vedlikehold av VA nett.dvs Inspeksjon, registering og vannlekkasjer Arbeidstillatelse porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 04.03.2020 03.01.2022
20/100 Raskenlundveien 37 Arbeidstillatelse Raskenlundvegen LARSEN MASKINTJENESTER AS 20.03.2020 28.11.2020
20/118 Gbnr. 1/1934, Elvegata-Boliger-Grunnarbeid Gravearbeid Elvegata GS MASKIN AS 14.04.2020 01.10.2020
20/130 Osebro Del 2 Gravearbeid storgata BJØRN & ØYVIND TVETER AS 03.08.2020 02.10.2020
20/141 Langmyrvegen 30 Njålsveg Gravearbeid Langmyrvegen, Njålsveg TOM HVAAL AS 04.05.2020 01.09.2020
20/142 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse alle gater i Porsgrunn VEIDEKKE INDUSTRI AS 22.04.2020 31.12.2021
20/153 Olavsgate 10 Stangsgate Gravearbeid Grensegata, Olavsgate, Stangsgate TOM HVAAL AS 11.05.2020 01.09.2020
20/163 Kammerherreløkka Arbeidstillatelse kammerherreløkka ECKHOLDT AS 20.05.2020 02.11.2020
20/169 PEC Norner Gravearbeid Dokkvegen ECKHOLDT AS 02.06.2020 01.10.2020
20/174 Elvegata-Boliger-Grunnarbeid Gravearbeid Elvegata GS MASKIN AS 13.05.2020 01.10.2020
20/188 Konvallvegen Gravearbeid Konvallvegen ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 01.06.2020 14.08.2020
20/190 Arbeidsvarsling, trefelling, generell Arbeidstillatelse haraldsgate TREFELLER'N AS 28.05.2020 18.05.2022
Viser 1 - 25 av 52 1 2 3 >