Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/77 Generell skiltplan Porsgrunn Kommune Arbeidstillatelse Drangedalsvegen OLIMB RØRFORNYING AS 27.02.2020 27.02.2024
20/142 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse alle gater i Porsgrunn VEIDEKKE INDUSTRI AS 22.04.2020 31.12.2023
20/424 Generell plan - Manuell Dirigering Arbeidstillatelse Aallsgate STEEN-HANSEN MASKIN AS 21.09.2020 31.12.2022
20/574 Generell skiltplan og arbeidsvarsling Porsgrunn kommune. Arbeidstillatelse 0 ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 09.12.2020 09.12.2022
21/60 Frednes 2 Arbeidstillatelse Tollbugata GS MASKIN AS 17.02.2021 01.10.2022
21/70 Frednes 2, Tollbugata 27 Gravearbeid Tollbugata GS MASKIN AS 01.03.2021 01.10.2022
21/91 Crøgerlia - Jønnholtsvingen VA, PK-Avrop 10 Gravearbeid Huken, Crøgerlia, Jønholtsvingen Tveter & Lund AS 16.03.2020 01.07.2022
21/92 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse porsgrunn GRENLAND ASFALT OG MASKINTJENESTER AS 10.03.2021 31.12.2023
21/99 Generell arbeidsvarsling, lys regulering, for rekkverk Arbeidstillatelse Alle veier i Porsgrunn MESTA AS 15.03.2021 31.12.2022
21/101 Generell arbeidsvarslingsplan - Bevegelig arbeid Arbeidstillatelse Nedre Søliveg STEEN-HANSEN MASKIN AS 17.03.2021 31.12.2022
21/159 Diverse vedlikeholds oppgaver ved kommunale bygningsmasser Arbeidstillatelse storgata PORSGRUNN KOMMUNE 15.04.2021 31.12.2022
21/167 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Arbeidstillatelse Storgata LAUGSTOL AS 19.04.2021 31.03.2023
21/176 Kortvarig vedlikehold og inspeksjon i fjernvarmekummer Arbeidstillatelse porsgrunn SKIEN FJERNVARME AS 01.05.2021 01.05.2023
21/235 Storvegen-Midlertidig avkjøring Gravearbeid Storvegen HAUK SVEINSSON AS 15.06.2021 01.09.2022
21/246 Franklintorget prosjekt - Tveter & Lund AS - FL Arbeidstillatelse Storgata Tveter & Lund AS 31.05.2021 31.08.2022
21/254 Generell varslingsplan - asfaltering av private veier og gårdsplasser med godkjent søknad Arbeidstillatelse Private veier og gårdsplasser i Porsgrunn MASKIN & ASFALT AS 07.06.2021 07.06.2023
21/297 Rørinspeksjon av avløpsledninger Arbeidstillatelse Diverse kommunale veier TT-TEKNIKK AS 15.06.2021 31.12.2022
21/376 Ifm byggesak 18/13931-13 og Vedtak/IG sak nr 493/19- Byggherre: Erik Berg Gravearbeid Skolebakken KROKEN MASKIN AS 30.08.2021 01.08.2022
21/378 Siriusvegen Kjedeboliger Aate bygg AS pnr. 210123 Gravearbeid Siriusvegen GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 03.08.2021 30.06.2022
21/423 Hustomt Mule Gravearbeid Mule KB MASKIN AS 16.08.2021 30.06.2022
21/440 Storvegen Boliger VA Gravearbeid Gnr/Bnr: 121/1945 HAUK SVEINSSON AS 01.09.2021 01.07.2022
21/498 Tollnesvegen VA-anlegg Gravearbeid Stadionvegen, Gnr/Bnr: 121/1779, Gnr/Bnr: 221/43 SKIEN KOMMUNE 13.12.2021 30.06.2022
21/500 Borge skole, veigraving Gravearbeid Øvre Liane JOHN KLEVELAND AS 28.09.2021 21.07.2022
21/501 Osebakken Park Skiltplan Arbeidstillatelse Vidarsgate ECKHOLDT AS 04.10.2021 30.06.2022
21/582 Brevik idrettspark Arbeidstillatelse Manalåsen KJELDAAS AS 15.11.2021 08.07.2022
Viser 1 - 25 av 91 1 2 3 4 >