Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/20 Drift og vedlikeholdsoppgaver for grøntavdeling i Porsgrunn Arbeidstillatelse alle gater og veier i Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 24.01.2020 24.01.2022
20/62 Driftsoppgaver vegdrift Arbeidstillatelse alle veger og gater PORSGRUNN KOMMUNE 18.02.2020 18.02.2022
20/77 Generell skiltplan Porsgrunn Kommune Arbeidstillatelse Drangedalsvegen OLIMB RØRFORNYING AS 27.02.2020 27.02.2022
20/84 Generell skiltplan for vedlikehold av VA nett.dvs Inspeksjon, registering og vannlekkasjer Arbeidstillatelse porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 04.03.2020 03.01.2022
20/142 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse alle gater i Porsgrunn VEIDEKKE INDUSTRI AS 22.04.2020 31.12.2021
20/190 Arbeidsvarsling, trefelling, generell Arbeidstillatelse haraldsgate TREFELLER'N AS 28.05.2020 18.05.2022
20/192 Generelle skiltplaner kort varighet Arbeidstillatelse Alle kommunale veger SKAGERAK NETT AS 01.06.2020 01.06.2022
20/286 Elveparken brygge Bygg 7-8 Gravearbeid Plassen JOHN KLEVELAND AS 21.09.2020 17.06.2022
20/324 Rv36 Skrapeklev - Klevstrand Gravearbeid Bekkegata MARTHINSEN & DUVHOLT AS 26.08.2020 31.12.2021
20/391 Generell plan, Reparasjon og feilsøking av kabel i kum/stolpe. Sitecom C.Ø Arbeidstillatelse Storgata SITECOM AS 03.12.2020 31.12.2021
20/424 Generell plan - Manuell Dirigering Arbeidstillatelse Aallsgate STEEN-HANSEN MASKIN AS 21.09.2020 31.12.2021
20/485 Rv36 Skrapeklev - Klevstrand Gravearbeid Myrvanggata, Myragata, Herøyavegen MARTHINSEN & DUVHOLT AS 02.11.2020 31.12.2021
20/513 Rv36 Skrapeklev - Klevstrand Gravearbeid Fjordgata MARTHINSEN & DUVHOLT AS 16.11.2020 20.12.2021
20/535 Generell arbeidsvarsling for rekkverk Arbeidstillatelse Marsvegen MESTA AS 18.11.2020 31.12.2021
20/574 Generell skiltplan og arbeidsvarsling Porsgrunn kommune. Arbeidstillatelse 0 ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 09.12.2020 09.12.2022
21/60 Frednes 2 Arbeidstillatelse Tollbugata GS MASKIN AS 17.02.2021 31.12.2021
21/70 Frednes 2, Tollbugata 27 Gravearbeid Tollbugata GS MASKIN AS 01.03.2021 01.04.2022
21/86 Premo Hvalen Gravearbeid Damfaret, Gnr/Bnr: 61/226, Hvalenkroken, Tømmervegen, Gnr/Bnr: 60/126, Kotøyvegen, Gnr/Bnr: 61/227 ECKHOLDT AS 15.03.2021 17.12.2021
21/91 Crøgerlia - Jønnholtsvingen VA, PK-Avrop 10 Gravearbeid Jønholtsvingen, Crøgerlia, Huken Tveter & Lund AS 16.03.2020 31.12.2021
21/92 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse porsgrunn GRENLAND ASFALT OG MASKINTJENESTER AS 10.03.2021 31.12.2023
21/98 Generell arbeidsvarsling, innsnevring, for rekkverk Arbeidstillatelse Drangedalsvegen, alle veger i Porsgrunn MESTA AS 15.03.2021 31.12.2021
21/99 Generell arbeidsvarsling, lys regulering, for rekkverk Arbeidstillatelse Alle veier i Porsgrunn MESTA AS 15.03.2021 31.12.2022
21/101 Generell arbeidsvarslingsplan - Bevegelig arbeid Arbeidstillatelse Nedre Søliveg STEEN-HANSEN MASKIN AS 17.03.2021 31.12.2022
21/104 Hustomt Brånanvegen Gravearbeid Brånanvegen KB MASKIN AS 24.03.2021 21.12.2021
21/159 Diverse vedlikeholds oppgaver ved kommunale bygningsmasser Arbeidstillatelse storgata PORSGRUNN KOMMUNE 15.04.2021 31.12.2022
Viser 1 - 25 av 85 1 2 3 4 >