Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/78 Flow-måling i avløpsledninger, Herøya Arbeidstillatelse Torggata RAMBØLL NORGE AS 25.03.2019 16.03.2021
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse Kirkebakken, Lagmannsgata, Wintergate, Kirkebakken, Sverresgate, Hovenggata, Jønholtsvingen, Crøgerlia, Helleberggata, Gamlevegen, Sommervegen PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/398 Kum registrering. Arbeidstillatelse PORSGRUNN KOMMUNE 25.11.2019 24.11.2021
19/432 Tveter AS, Graving i Øvre Frednesveg i vegkryss til kum på fortau - HB Gravearbeid Øvre Frednesveg BJØRN & ØYVIND TVETER AS 16.01.2020 21.05.2021
20/20 Drift og vedlikeholdsoppgaver for grøntavdeling i Porsgrunn Arbeidstillatelse alle gater og veier i Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 24.01.2020 24.01.2022
20/34 Sverrresgate Gravearbeid Kirkebakken, Sommervegen, Gamlevegen, Lagmannsgata, crøgerlia, helleberggata, Sverresgate, Winthersgate BJØRN & ØYVIND TVETER AS 03.02.2020 08.05.2021
20/62 Driftsoppgaver vegdrift Arbeidstillatelse alle veger og gater PORSGRUNN KOMMUNE 18.02.2020 18.02.2022
20/74 877 Snorresgate Gravearbeid Villavegen, Snorresgate, Gunnigata KAARE MORTENSEN AS 20.01.2020 05.02.2021
20/77 Generell skiltplan Porsgrunn Kommune Arbeidstillatelse Drangedalsvegen OLIMB RØRFORNYING AS 27.02.2020 27.02.2022
20/84 Generell skiltplan for vedlikehold av VA nett.dvs Inspeksjon, registering og vannlekkasjer Arbeidstillatelse porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE 04.03.2020 03.01.2022
20/100 Raskenlundveien 37 Arbeidstillatelse Raskenlundvegen LARSEN MASKINTJENESTER AS 20.03.2020 30.03.2021
20/142 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse alle gater i Porsgrunn VEIDEKKE INDUSTRI AS 22.04.2020 31.12.2021
20/190 Arbeidsvarsling, trefelling, generell Arbeidstillatelse haraldsgate TREFELLER'N AS 28.05.2020 18.05.2022
20/192 Generelle skiltplaner kort varighet Arbeidstillatelse Alle kommunale veger SKAGERAK NETT AS 01.06.2020 01.06.2022
20/286 Elveparken brygge Bygg 7-8 Gravearbeid Plassen JOHN KLEVELAND AS 21.09.2020 17.06.2022
20/323 210 Herøya Gravearbeid Villavegen, Snorresgate, Gunnigata SVARTANGEN MASKIN AS 26.08.2020 01.02.2021
20/324 Rv36 Skrapeklev - Klevstrand Gravearbeid Bekkegata MARTHINSEN & DUVHOLT AS 26.08.2020 01.10.2021
20/391 Generell plan, Reparasjon og feilsøking av kabel i kum/stolpe. Sitecom C.Ø Arbeidstillatelse Storgata SITECOM AS 03.12.2020 31.12.2021
20/399 Lønnebakken VA Gravearbeid Markavegen, Sagbakkvegen, Kjøyavegen KAARE MORTENSEN AS 28.09.2020 31.05.2021
20/423 Kjølnes ungdomsskole Gravearbeid Grenlandsgata JOHN KLEVELAND AS 01.10.2020 30.04.2021
20/424 Generell plan - Manuell Dirigering Arbeidstillatelse Aallsgate STEEN-HANSEN MASKIN AS 21.09.2020 31.12.2021
20/485 Rv36 Skrapeklev - Klevstrand Gravearbeid Myrvanggata, Myragata, Herøyavegen MARTHINSEN & DUVHOLT AS 02.11.2020 29.01.2021
20/506 Elveløkka Gravearbeid skiensgate ECKHOLDT AS 09.11.2020 30.05.2021
20/507 Moen 15 Gravearbeid Moen TOM HVAAL AS 09.11.2020 30.01.2021
20/509 Tollskogvegen 2 Gravearbeid Tollskogvegen PORSGRUNN KOMMUNE 16.11.2020 29.01.2021
Viser 1 - 25 av 47 1 2 >