Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/167 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Arbeidstillatelse Storgata LAUGSTOL AS 19.04.2021 01.04.2022
21/176 Kortvarig vedlikehold og inspeksjon i fjernvarmekummer Arbeidstillatelse porsgrunn SKIEN FJERNVARME AS 01.05.2021 01.05.2023
21/182 Avrop 08 - Parsell 4 del 1 og 2 Gravearbeid Slottsbrugata, Floodeløkka Tveter & Lund AS 18.05.2021 31.12.2021
21/186 Odinsgate Gravearbeid Østlivegen, Frøysgate, Odinsgate, Buchas veg, Villavegen KAARE MORTENSEN AS 27.04.2021 23.12.2021
21/235 Storvegen-Midlertidig avkjøring Gravearbeid Storvegen HAUK SVEINSSON AS 15.06.2021 01.09.2022
21/246 Franklintorget prosjekt - Tveter & Lund AS - FL Arbeidstillatelse Storgata Tveter & Lund AS 31.05.2021 31.12.2021
21/254 Generell varslingsplan - asfaltering av private veier og gårdsplasser med godkjent søknad Arbeidstillatelse Private veier og gårdsplasser i Porsgrunn MASKIN & ASFALT AS 07.06.2021 07.06.2023
21/282 Rehab fasadebygg, Porsgrunn Rådhus Arbeidstillatelse Storgata MESTA AS 14.06.2021 17.12.2021
21/285 KV 5643 Rørabakken, Luftstrekk for fiber, og arb. i kum Eltel Networks-KN Arbeidstillatelse Rørabakken ELTEL NETWORKS AS 24.06.2021 24.12.2021
21/289 Elveløkka Skiensgate 15 Gravearbeid Skiensgate ECKHOLDT AS 21.06.2021 28.01.2022
21/297 Rørinspeksjon av avløpsledninger Arbeidstillatelse Diverse kommunale veier TT-TEKNIKK AS 15.06.2021 31.12.2022
21/329 KV 5679 og KV 4730 Graving i veiens sideterreng-Skarpeid Anlegg-KN Gravearbeid Nedre Rønningveg, Sundjordgata SKARPEID ANLEGG AS 29.06.2021 31.12.2021
21/364 Eltel Networks, Bjørntvedt, luftstrekk, skjøting, arb. i kum, skap og stolpe for fiber - HB Arbeidstillatelse Vidsynvegen, Brekka, Hestehavna, Bjørnhullvegen, Bjørnlivegen, Bjørnefaret, Østre Bjørntvedtveg, Håndverksvegen ELTEL NETWORKS AS 13.07.2021 24.12.2021
21/365 Eltel Networks, Herøya, skjøting, arb. i kum, skap og stolpe for fiber - HB Arbeidstillatelse Odinsgate, Frierbakken, Buchas veg, Frøysgate, Villavegen, Orkidevegen, Snorresgate, Skaustadvegen, Østlivegen, Solhøgdvegen ELTEL NETWORKS AS 14.07.2021 24.12.2021
21/376 Ifm byggesak 18/13931-13 og Vedtak/IG sak nr 493/19- Byggherre: Erik Berg Gravearbeid Skolebakken KROKEN MASKIN AS 30.08.2021 01.08.2022
21/378 Siriusvegen Kjedeboliger Aate bygg AS pnr. 210123 Gravearbeid Siriusvegen GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 03.08.2021 30.06.2022
21/385 E18 Langgangen Rugtvedt Åsalunden Arbeidstillatelse Asalund RAMBØLL NORGE AS 09.08.2021 31.12.2021
21/416 Crøgerlia VA - graving for pumpestasjon Huken 1 - EL tilførsel og tilkobling av SP til pumpestasjon Gravearbeid Huken Tveter & Lund AS 30.08.2021 31.12.2021
21/425 2951 - Lunde Terrasse 29 - 45 Gravearbeid Lunde terrasse MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 31.08.2021 03.01.2022
21/427 Måltrostvegen Gravearbeid Måltrostvegen PORSGRUNN KOMMUNE 30.08.2021 31.12.2021
21/440 Storvegen Boliger VA Gravearbeid Gnr/Bnr: 121/1945 HAUK SVEINSSON AS 01.09.2021 17.12.2021
21/470 Heigata, Porsgrunn Gravearbeid Bevervegen, Nybergvegen, Anders Baars veg, Tørmogata, Heigata, Langgata, Porselensvegen, Reimsgate, Knarrdalsgate STENSVOLD ANLEGG AS 21.09.2021 31.12.2021
21/500 Borge skole, veigraving Gravearbeid Øvre Liane JOHN KLEVELAND AS 28.09.2021 21.07.2022
21/501 Osebakken Park Skiltplan Arbeidstillatelse Vidarsgate ECKHOLDT AS 04.10.2021 31.12.2021
21/507 Bjørnslettvegen 17 Gravearbeid Bjørnslettvegen ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 06.10.2021 24.12.2021
Viser 26 - 50 av 85 < 1 2 3 4 >