Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/590 PK-Avrop 12 Jønholtdalen VA Gravearbeid Jønholtdalen Tveter & Lund AS 22.11.2021 30.06.2022
21/619 Nedre Lunde trinn 2 Gravearbeid Øvre Lundeveg, Nedre Lundeveg TVEITO MASKIN AS 03.01.2022 25.11.2022
21/627 Premo Heistad Gravearbeid Tømmervegen, Gnr/Bnr: 69/33, Gnr/Bnr: 68/130, Strandjordvegen, Gnr/Bnr: 503/55, Gnr/Bnr: 69/12, Øvre Lundeveg ECKHOLDT AS 03.01.2022 19.08.2022
22/11 Fredbo Hage, Fortau og VA Gravearbeid Melkevegen, Fredbovegen GS MASKIN AS 01.02.2022 08.07.2022
22/18 Sverresgate 13 Arbeidstillatelse Sverresgate JOHN KLEVELAND AS 01.03.2022 15.07.2022
22/26 Hustomt Porsgrunnsveien Gravearbeid Porsgrunnsvegen KB MASKIN AS 27.01.2022 31.08.2022
22/41 Belysning fasade Porsgrunn Rådhus Arbeidstillatelse Storgata LAUGSTOL AS 16.02.2022 30.06.2022
22/46 Stridsklevåsen Brl balkonger Arbeidstillatelse Liljevegen JOHN KLEVELAND AS 28.02.2022 08.07.2022
22/47 Hustomt Porsgrunnsveien Gravearbeid Porsgrunnsvegen KB MASKIN AS 28.02.2022 31.08.2022
22/48 Generell Arbeidsvarsling i Porsgrunn Kommune Arbeidstillatelse Porsgrunn MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 01.03.2022 01.03.2023
22/54 Boring u jernbane Fjordgløttvegen Gravearbeid Nedre Lundeveg, Øvre Lundeveg, Fjordgløttvegen TVEITO MASKIN AS 16.03.2022 15.07.2022
22/55 Damfaret 70 Gravearbeid Damfaret ECKHOLDT AS 14.03.2022 26.08.2022
22/59 PK-Avrop 1/22 Roligheten Gravearbeid Rolighetsvegen, Hydrovegen Tveter & Lund AS 04.04.2022 30.09.2022
22/62 Heistadstranda Gravearbeid Gnr/Bnr: 69/185, Gnr/Bnr: 69/223, Gnr/Bnr: 69/49 ANLEGGSGARTNER NORDENGEN AS 22.03.2022 30.06.2022
22/63 Stillas på fortau ifm renovering av fasade - Olavsgate 20 Arbeidstillatelse Olavsgate, Bjørntvedtgata OTEO EIENDOM AS 01.04.2022 15.09.2022
22/67 Dr Munks gate 6 Gravearbeid Dr Munks gate ECKHOLDT AS 24.03.2022 02.09.2022
22/71 257 Villavegen Herøya Gravearbeid Frierbakken, Snorresgate, Buchas veg, Solhøgdvegen, Villavegen, Odinsgate, Orkidevegen, Østlivegen, Villavegen, Østlivegen, Gunnigata, Frøysgate, Sam Eydes gate, Folkvanggata, Torggata SVARTANGEN MASKIN AS 01.12.2021 30.06.2022
22/77 Brevik Trafostasjon Gravearbeid Kraftvegen GS MASKIN AS 27.05.2022 31.08.2022
22/84 Fredbovegen 58 Gravearbeid Porsgrunnsvegen SUNDET TRANSPORT & GRAVING AS 19.04.2022 30.12.2022
22/87 Verd Flerkulturelt senter Eidanger Gravearbeid Schøningsveg JOHN KLEVELAND AS 19.04.2022 23.12.2022
22/89 VA-arbeider Måltrostvegen fra nr. 8 til nr. 14 Gravearbeid Måltrostvegen PORSGRUNN KOMMUNE 30.03.2022 30.06.2022
22/94 Pans veg, Heistad Gravearbeid Pans veg KAARE MORTENSEN AS 12.04.2022 30.06.2022
22/101 Konglevegen fortau Gravearbeid Gnr/Bnr: 402/1 ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 27.04.2022 01.07.2022
22/103 VA Barlindvegen Gravearbeid Barlindvegen ECKHOLDT AS 25.04.2022 07.07.2022
22/105 Bratsberg Brygge Øya Gravearbeid Friisebrygga HAUK SVEINSSON AS 28.04.2022 08.07.2022
Viser 26 - 50 av 91 < 1 2 3 4 >