Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21430
Registrert 13.05.2020
Firma Viken Fiber AS
Start 25.05.2020
Slutt 31.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Nils Harald Frydenberg
Kontakt telefon 92469631
Arbeidets art Lokalisere tamp og grave den til tomtgrensen til Vesterlivegen 7 for Viken Fiber