Gravesøknader i Porsgrunn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune

Graving i Porsgrunn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.porsgrunn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25298
Registrert 11.05.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 01.07.2021
Slutt 24.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Byberg
Kontakt telefon 91889177
Arbeidets art Det ønskes graving og trenching for fiberfremføring i kommunale gater for delprosjekt Bjørntvedt. Det ønskes også å sette ned nye skap ifm terminering og skjøting.